Hakkımda

Önder Sakin

Doğum; 12 Mayıs1980 Nevşehir Ürgüp
İlk Öğretim; Ankara Kurtuluş İlköğretim Okulu
Orta Öğretim; Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
Lise; Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Deneme Lisesi
Tıp Fakültesi; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2004)
Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistanlığı;
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2005-2010)
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı:
Yozgat Çekerek Devlet Hastanesi (2011-2012)
Özel Çengelköy Medivia Hastanesi (2012-2013)
Özel Dragos Tıp Merkezi (2013)
Sultanbeyli TEV Devlet Hastanesi (2014)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2014- Halen)

BİLİMSEL YAYINLAR, TEZ ve ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA MAKALELERİ

1. Esim Buyukbayrak E, Karageyim Karsidag AY, Kars B, Sakin O, Ozyapi Alper AG, Pirimoglu M, Unal O, Turan C. Cervical polyps: evaluation of routine removal and need for accompanying D&C. Arch Gynecol Obstet. 2011 Mar;283(3):581-4. doi: 10.1007/s00404-010-1405-5. Epub 2010 Mar 6.
2. Sahin Ersoy G1,2, Turhan OT2, Sakin O2, Bulut S2. Comparison of the long-term effects of single-dose methotrexate and salpingectomy on ovarian reserve in terms of anti-müllerian hormone levels. Hum Fertil (Camb). 2016 Dec;19(4):262-267. Epub 2016 Aug 2.
3. Sahin Ersoy G1, Giray B2, Subas S2, Simsek E3, Sakin O2, Turhan OT2, Bulut S2. Interpregnancy interval as a risk factor for postmenopausal osteoporosis. Maturitas. 2015 Oct;82(2):236-40. doi: 10.1016/j.maturitas.2015.07.014. Epub 2015 Jul 19.
4. Ersoy GS1, Simsek EE2, Vatansever D1, Kasikci HO2, Keser B3, Sakin O1. Lipid profile and plasma atherogenic index in postmenopausal osteoporosis. North Clin Istanb. 2017 Oct 24;4(3):237-241. doi: 10.14744/nci.2017.61587. eCollection 2017.
5. Özkan S1, Kars B1, Sakin Ö1, Onan Yılmaz A1, Bektaş YT1, Kaşıkçı HÖ2. The optimal analgesic method in saline infusion sonogram: A comparison of two effective techniques with placebo. Turk J Obstet Gynecol. 2016 Sep;13(3):132-136. doi: 10.4274/tjod.46667. Epub 2016 Sep 15.
6. Investigation of the Effects of First and Second Trimester Biochemical Markers and Ultrasonographic Measurements on Infant Birth Weight - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017 ocak; doi:10.14744/scie.2017.12144.
7. Serviksin intraepitelyal lezyonlarının tedavisinde loop elektrocerrahi eksiyonel prosedür (leep) uygulaması sonuçları - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi – 2015 Ağustos; 18(2); 41-45.
8. Fetal akciğer matürasyonunun değerlendirilmesinde en sık kullanılan testler olan lameller cisimcik sayımı ile TDxFLM testlerinin birbirlerine üstünlüklerinin incelenmesi ve lameller cisimcik sayımında halen netleşmeyen cut-off değerinin nedenlerini araştırmak: İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi – 2015 Kasım; 78(4); 116-124.
9. Clinical Significance of Cervical Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesions: 8 Years’ Experience - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2016; 27(2); 129-133. doi: 10.14744/scie.2017.17363.
10. Evaluation of Controlled Ovarian Hyperstimulation Gonadotropin Stimulation and Clomiphene Citrate Stimulation Cycles in Infertile Women - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017; 28(4); 249-254. 10.14744/scie.2017.17363. Doi:10.14744/scie.2018.40085.
11. Menopoz sonrasına bırakılan uterin myomların gelişen endometrium kanseri üzerine olumsuz etkileri var mıdır?– Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi– 2017; 32(1); 9-14. Doi: 10.5505/deutfd.2018.88700.
12. Clınıcal sıgnıfıcance of mınor cytologıcal abnormalıtıes: atypıcal squamous cells of undetermıned sıgnıfıcance (ASCUS) 8 year experience - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – The Journal of Kartal Training and Research Hospital – 2016; 27(1); 21-28. doi: 10.5505/jkartaltr.2015.06978.
13. Diagnostic Value of Endometrial Nerve Endometrial Tissue of Patients with Endometriosis - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017; 28(4); 261-265. doi: 10.14744/scie.2018.96168
14. An Evaluation of the Psychosocial Status of Infertile Women - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017 ; 28(3); 212-216. Doi: 10.14744/scie.2017.83007.
15. Gebelerde D vitaminin maternal ve fetal etkilerinin incelenmesi: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018
16. Immunohistochemical correlation of placental microvessel density with spiral artery Doppler in preeclamptic pregnancies- Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2018
17. Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanan hastalarda uterin ve endometrial vasküler değişikliklerin transvajinal power Doppler ultrason ile değerlendirilmesi ve endometrial örnekleme ile karşılaştırılması (uzmanlık tezi - 2010) – Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018
18. Gonadotropin releasing hormone agonists versus antagonists in women with polycystic ovary disease undergoing intracytoplasmic sperm injection - Journal of Clinical and Diagnostic Research – 2018
19. Can Betatrophin Predict the Risk of Preeclampsia? - Journal of Clinical and Diagnostic Research – 2018
20. Endometrial polipler ile normal endometriumda estrogen ve progesteron reseptörlerinin karşılaştırılması: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018
21. Vajinal Doğum Sonrası Plasentanın Kendiliğinden Ayrılma Zamanının ve Bu Süreyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018
22. Postkoital Kanamalı Hastalarda Servikal Sitolojinin Önemi: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018

VAKA SUNUMLARI

1. Megasistis ve artmış nukal translusensi ile prezente olan trizomi 18: olgu sunumu: İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
2. Nebdesiz Uterusda Olağandışı Rüptür Gelişimi: Vaka Sunumu ve Literatür İncelemesi: Sakarya Medical Journal dergisi
3. Nadir görülen bir vaka olan dakrosistoselin prenatal tanısı, takip ve tedavisinin güncel bilgiler eşliğinde değerlendirilmesi: Causapedia hakemli olgu dergisi
4. Maternal tiroit hastalığı olmayan fetüste guatr: olgu sunumu: Perinatal Dergi
5. İntrauterin Saptanan Meckel Gruber Sendromu: olgu sunumu: Causapedia hakemli olgu dergisi
6. Konjenital el redüksiyon defekti ile uterus anomalisinin birlikteliği: vaka sunumu: Perinatal Dergi
7. Serviks skuamöz hücreli kanserin övere metastazı ve trakelektomi işleminin literatür eşliğinde değerlendirilmesi: Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi
8. The Case of 11w+2d fetal hearth rate positive unruptured cervical pregnancy: Obstetrics and Gynaecology Cases – reviews – Clinmed International Library

DERLEME YAZILARI

1- Adneksiyel Kitlelerde Ultrason Tümör Marker Algoritmaları - Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology Obstetrics-Special Topics – 2017 Temmuz; 10(3); 221-230.
2- Adneksiyel Kitlelerde Görüntüleme Yöntemleri - Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology Obstetrics-Special Topics – 2017 Temmuz; 10(3); 231-240.

SÖZLÜ BİLDİRİLER - KONUŞMALAR

1- Endometrial Örnekleme ve Fraksiyone Küretajda En İdeal Analjezik Yöntem; En Sık Uygulanan 4 Yöntemin Plasebo İle Karşılaştırılması - 5. Internatıonal Trakya Famıly Medıcıne Congress - 16 - 20 March 2016, Balkan Congress Center, Edırne, Turkey
2- Vatansever D, Atici AE, Sozen H, Sakin O. Diaphragmatic resection preserving and repairing pericardium, splenectomy and distal pancreatectomy for ınterval debulkıng surgery of ovarıan cancer. Gynecol Oncol. 2016 Jul;142(1):206-207. doi: 10.1016/j.ygyno.2016.05.004. Epub 2016 May 19. Video sunumu.
3- Endometrial poliplerle normal endometriumun estrojen ve progesteron reseptörlerinin karşılaştırılması – 7.İstanbul Kadın Doğum Günleri 7-10 Aralık 2017 İstanbul
4- Adneksiyal kitlelerin benign-malign ayırımında HE4 belirtecinin CA 125 ile karşılaştırılması – 7.İstanbul Kadın Doğum Günleri 7-10 Aralık 2017 İstanbul
5- Fetal cinsiyetin doğum kilosu üzerine etkisi – 7.Palandöken Kadın Doğum Kongresi 2-4 Mart 2018 Erzurum
6- Total laparoskopik histerektomi sonrası dren kullanımı - Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi 21-24 Şubat 2018 İstanbul
7- Servikal hpv sonucunun alındığı yerin anksiyete ve depresyon skorları üzerine etkisi: Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 9-13 Mayıs, 2018 Antalya
8- Depression and anxiety in patients with positive cervical HPV screening: Turkish – German Gynecologic Congree. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs
9- Examination of uterine and endometrial changes in premenopausal and postmenopausal patients using tamoxifen for breast cancer: Turkish – German Gynecologic Congree. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs
10- Servikal human papilloma virüs (HPV) pozitifliğinin kadınlarda cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi- ‘6.Uluslar arası Ürojinekoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2018. Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü. İstanbul.
11- Labiumlarda varise neden olan pelvik konjesyon sendromunda laparoskopik ovaryen ven ligasyonu – VİDEO sunum - ‘6.Uluslar arası Ürojinekoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2018. Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü. İstanbul.
12- ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif - Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi’nde (RAGSS) – ‘Pelvik Organ Prolapsus (POP) hastalarının değerlendirme ve evrelendirmeleri’ isimli konuşma. 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul
13- ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif - Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi’nde (RAGSS) – Sexual fumction indexes – sözlü bildiri 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul
14- ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif - Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi’nde (RAGSS) – varicose veins in the labiums with pelvic congestion syndrome – sözlü bildiri 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul – 4.isim

POSTERLER

1- The use of tamoxifen or aromatase inhibitor in patients with postmenopausal breast cancer; menopause duration and endometrial thickness - Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi 21-24 Şubat 2018 İstanbul
2- Tekrarlayan gebelik kayıplarıyla başvuran hastada genetik polimorfizm ve prematur ovaryan yetmezlik birlikteliği: 16.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 9-13 Mayıs, 2018 Antalya
3- Abnormal uterine bleeding in endometrial cancer detectionin reproductive period and postmenopausal period: XII.Turkish German Gynecologic Congress. 27.04.2018-01.05.2018 Girne. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

EDİTÖRE MEKTUPLAR

1- Immature teratoma with estra-ovarian deposits of mature teratoma: Austin Journal of Medical Oncology. 14 November 2017

KİTAPLAR

1- ‘Gebelik Serüveni’ isimli 2013 yılında yazmış olduğum kitabım mevcut.
2- ‘Obstetrik ve Jinekolojik Aciller’ 2019 yılında basılan editörlüğünü ve konu yazarlığını yaptığım bir kitabım mevcut.

YABANCI DİL SEVİYE BELİRLEME SINAVI (YDS) 5 NİSAN 2015

Puanı: 67,5
Seviyesi: D

ÜYELİKLER

1- Türk Tabipleri Birliği (TTB)
2- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
3- Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
4-Minival İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD)

SEMİNERLER, KONGRELER ve BİLİMSEL TOPLANTILAR

1. Üreme sağlığı ve infertilite derneğinin düzenlediği ‘3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi’ TSRM-2008. Antalya.
2. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalının düzenlediği ‘Tüp Bebek Günleri 2007’ toplantısı. 2007. İstanbul.
3. Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound ‘Advanced Ultrasound Course In Obstetrics and Gynecology’ toplantısı. Harbiye Müze ve Kültür Merkezi. 2007. İstanbul.
4. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen ‘Antenatal Talip ve Ultrasonografide Tartışmalı Konular ve Çözümleri Kursu’. 2013. İstanbul.
5. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Maternal Sistemik Hastalıklar ve Gebelik Sempozyumu’ Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2007. İstanbul.
6. Anadolu Tıbbi Onkoloji derneğinin düzenlediği ‘5. Ulusal Onkoloji Kongresi’ 2008. Antalya.
7. Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı’nın düzenlediği ‘Kadın hastalıkları ve doğum pratiğinde epidemiyoloji ve biyoistatistik kursu’ TAJEV-2008
8. Kadıköy Şifa Hastanesinin düzenlediği ‘Menopoz ve ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar’ paneli. Kadıköy Şifa Hastanesi. 2009. İstanbul.
9. Kadıköy Şifa Hastanesinin düzenlediği ‘Alt Genital Sistem Prekanseröz Lezyonları’ paneli. Kadıköy Şifa Hastanesi. 2011. İstanbul.
10. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ‘Temel Laparoskopi Becerileri Kursu’. 2013. İstanbul.
11. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi KHD Anabilim Dalının düzenlediği ‘4.Jinekolojik Video-Endoskopik Cerrahi ve Laparoskopik Sütür Kursu’ 2013. İstanbul.
12. Jinekolojik Endoskopi derneğinin düzenlediği ‘3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi’ 2009. Antalya.
13. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen ’Ultrasonografi Kursu’. 2011. İstanbul.
14. Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı’nın düzenlediği ‘IX. Türk Alman Jinekoloji Kongresi – IX. Turkish-German Gynecology Congress’ TAJEV 2011. Antalya.
15. Türkiye Aile Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Aile Hekimliği Güz Okulu’ 2012. Antalya.
16. Acıbadem Üniversitesi KHD Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Acıbadem Kadın Doğum Günleri – 2 Sempozyumu’ 18-20 Nisan 2014. İstanbul.
17. Endometriozis ve Adenomyozis derneği tarafından düzenlenen ‘Derin Endometriozis Sempozyumu’ 2014. İstanbul.
18. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi’ 2015. Ankara.
19. Türk jinekoloji ve obstetri derneğinin düzenlediği ’14.Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi’ 2016 Antalya
20. Üreme sağlığı ve infertilite derneğinin düzenlediği ‘7.Ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi’ 2016 Antalya
21. ‘ 2017 International Pelvic Pain Society (IPPS) Meeting andCongress of Society of Pelvic Pain and Endometriosis – Ağrı Kongresi’ 4-6 Mayıs 2017 İstanbul
22. ‘25th European Congress of Obtetrics and Gynecology in conjunction with15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology’ 17-21 Mayıs 2017. Antalya.
23. ‘19th World Congress on IVF in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress’ 4-8 Ekim 2017 Antalya.
24. ‘Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın Doğum Günleri’ 10-11 Kasım 2017. The Marmara Taksim Hotel. İstanbul.
25. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kanuni Sultan Süleyman EAH tarafından düzenlen ‘İstanbul Üniversitesi 7.Kadın Doğum Günleri’ 07-10 Aralık 2017. Radisson Blu Şişli Hotel İstanbul.
26. Minimal İnvaziv jinekoloji Derneği – Robotik Jinekolojik Cerrahi Derneği – Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi’ 21-24 Şubat 2018 İstanbul.
27. Minimal İnvaziv jinekoloji Derneği – Robotik Jinekolojik Cerrahi Derneği – Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresinde Canlı Cerrahi Eğitimi’ 21-24 Şubat 2018 İstanbul
28. Türk Alman Jinekoloji Derneği tarafından düzenlene ‘XII.Turkish – German Gynecology Congress’. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs
29. Bahçeşehir Üniversitesi ve International Scoiety for Pelviperineology tarafından düzenlenen ‘6.Uluslar arası Ürojinekoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2018. Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü. İstanbul.
30. ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif - Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi (RAGSS). 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul